ARENDA - zarządzanie nieruchomościamiZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIURO RACHUNKOWE
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
John Steinbeck
   
Aktualności
Pełna treść:powrót


2019-02-06 - Zaproszenie do złożenia oferty Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Klimczaka 22 Zapraszamy do złożenia oferty na roboty związane z malowaniem klatek schodowych przedmiotowego budynku.
W ofercie należy załączyć:
1. Adres firmy wraz z telefonami kontaktowymi i adresami e-mail do osób będących odpowiedzialnych za realizowanie przedmiotu zamówienia.
2. Wycenę sporządzoną w oparciu o załączony przedmiar robót.
3. Informację, od kiedy istnieje firma i czy nie miała przerwy w działalności gospodarczej (jeżeli tak to w jakim terminie).
4. Należy podać główny profil firmy (lub załączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
5. Wykaz wykonywanych robót związanych z malowaniem klatek schodowych (należy dołączyć referencje).
6. Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC.
7. Okres realizacji robót (w dniach kalendarzowych).
Oferty należy składać w siedzibie Arenda sp. z o.o. w zaklejonych kopertach do dnia 22.02.2019 r. do godz. 14:00.
Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z naszym inspektorem nadzoru inwestorskiego: Sławomir Domaradzki tel. 791 524 033; e-mail: domar11@wp.pl.


powrót załącznik

 
Aktualności

Aktualności

Ogłoszenia

Porady fachowców

Ubezpieczenia

Ciekawe linki

 
Aktualności O nas Galeria / Osiągnięcia Kontakt Poszukujemy wykonawcy Publikacje Biuro rachunkowe
© 2013 ARENDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.