ARENDA - zarządzanie nieruchomościamiZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIURO RACHUNKOWE
Człowiekowi potrzeba przestrzeni, szumu lasu i śpiewu ptaków, by zgromadzić siły do dalszej drogi.
Katarzyna Ledwoń
   
O nas

Zarządzanie nieruchomościami

Nasze standardy

Pracownicy

Referencje

Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami

Jak funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa

 
Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
  (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami
 3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. O własności lokali
  (Dz. Ustaw nr 85 poz. 388 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. Ustaw nr 80 z 2000r poz. 903)
 4. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
  (Dz. Ustaw nr 71 poz. 733), z późniejszymi zmianami
 5. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. O dodatkach mieszkaniowych
  (Dz. Ustaw nr 71 poz.734), z późniejszymi zmianami
 6. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. Ustaw nr 132 poz. 622)
 7. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. Ustaw nr 80 poz. 717)
 8. Ustawa z dnia 6.07.1982 r. O księgach wieczystych i hipotece
  (Dz. Ustaw nr 19 poz. 147 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. Ustaw nr 124 z dnia 26.10.2001r poz. 1361)
 9. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. Ustaw nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w  sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  (Dz. Ustaw nr 74 poz. 836)  
 11. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków
  (Dz. Ustaw nr 72 poz. 747)
 12. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych
  (Dz. Ustaw nr 4 poz. 27)
 13. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze
  (Dz. Ustaw z 1995r. nr 54 poz. 288 z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz. Ustaw nr 16 poz.  93 z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz. Ustaw nr 90 poz. 416 z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych
  (Dz. Ustaw  nr 106 poz. 482 z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług
  (Dz. Ustaw nr 54 poz. 535)
 18. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz. Ustaw nr 9 poz. 31 z późn. zm.)
 19. Ustawa z dnia 26.10.1995 r. O niektórych formach popierania budownictwa  mieszkaniowego
  (Dz. Ustaw nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
 20. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. O gospodarce komunalnej
  (Dz. U. z 1997r nr 9 poz. 43) z późniejszymi zmianami


 
Aktualności O nas Galeria / Osiągnięcia Kontakt Poszukujemy wykonawcy Publikacje Biuro rachunkowe
© 2013 ARENDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.