WYRÓŻNIAMY SIĘ!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku zarządzania nieruchomościami. Zarządzamy od 2001 roku! Nasza firma zajmuje się na terenie Warszawy i okolic zarządzaniem nieruchomościami i administracją budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych. Nasi licencjonowani zarządcy nieruchomości, inspektorzy techniczni oraz księgowi reprezentują wysoki poziom profesjonalizmu i kwalifikacji zawodowych oraz bogate doświadczenie.

Administracyjno-księgowy program Weles3

Korzystamy z programu dedykowanego do prowadzenia administracji oraz księgowości Wspólnot Mieszkaniowych. Program cały czas się rozwija i odpowiada na zapotrzebowanie wynikające z dynamicznych zmian na rynku oraz potrzeb obsługiwanych nieruchomości.

Strefa mieszkańca

Korzystając z jednej z wielu możliwości programu Weles3 umożliwiamy właścicielom dostęp do podglądu indywidualnych rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową, widok ogłoszeń oraz istotnych dokumentów, głosowanie uchwał, a także możliwość zdalnego zgłaszania usterek poprzez aplikację.

Współpraca z Zarządem

Proponujemy Zarządom obsługiwanych Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych obsługę bieżących zadań powierzanych administratorowi w aplikacji zarządzania zadaniami i współdziałania, dzięki czemu Zarząd posiada pełną wiedzę na temat postępów powierzonych zadań oraz prac wykonywanych na nieruchomości.

Współpraca z kancelarią prawną

Współpracujemy z kancelarią prawną od wieli lat zajmującą się obsługą prawną spraw prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Obsługa dopasowana do wymagań nieruchomości

Nasza kadra zapewnia Wspólnotom oraz Spółdzielniom Mieszkaniowym pełną obsługę w zakresie administracyjnym oraz księgowym. Wewnętrzny dział księgowy zapewnia swobodny przepływ informacji między administratorem a księgowością, dzięki czemu reakcje obu działów są efektywniejsze. Zapewniamy także opiekę inspektorów technicznych z zakresu sanitarnego, elektrycznego oraz budowlanego.

Współpraca z usługodawcami

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami świadczącymi usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych – konserwację, sprzątanie i pielęgnację zieleni oraz ochronę świadczą firmy z którymi wyprawowaliśmy kontakt.

PROFESJONALIZM

Prowadzimy profesjonalne zarządzanie nieruchomością wspólną, oparte na najwyższych standardach zawodowych i etycznych.

PATRNERSTWO

Pełnimy rolę partnera i doradcy wspólnot mieszkaniowych oferując usługi o najwyższym standardzie jakościowym.

WIARYGODNOŚĆ

Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

INDYWIDUALIZM

Każda wspólnota mieszkaniowa jest inna, każdą traktujemy indywidualnie, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, by jak najlepiej jej służyć.

RZETELNOŚĆ

Prowadzimy prawidłową i przejrzystą księgowość, dbamy o finanse wspólnoty oraz właścicieli.

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzane przez nas nieruchomości są ubezpieczone, my także jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością zawodową.