ARENDA - zarządzanie nieruchomościamiZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIURO RACHUNKOWE
Naszym obowiązkiem jest być użytecznym, nie na miarę naszych zachcianek, ale wedle naszych możliwości.
Henri F. Amiel
   
Aktualności
Pełna treść:powrót


2017-03-20 - Zaproszenie do złożenia oferty na roboty związane z ociepleniem elewacji budynku przy ul. Obrzeżnej 14 Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Obrzeżnej 14 Zapraszamy do złożenia oferty na roboty związane z ociepleniem elewacji przedmiotowego budynku. Roboty mają być realizowane na podstawie załączonej dokumentacji projektowej. W ofercie należy załączyć: 1. Adres firmy wraz z telefonami kontaktowymi i adresami e-mail do osób będących odpowiedzialnych za realizowanie przedmiotu zamówienia. 2. Wycenę sporządzoną o załączony przedmiar robót i załączoną dokumentację projektową. W wycenie należy uwzględnić opłatę za zajęcie terenu. 3. Informację, od kiedy istnieje firma i czy nie miała przerwy w działalności gospodarczej (jeżeli tak to w jakim terminie). 4. Ile osób zatrudnia na umowy stałe z podziałem na branże (monter instalacji sanitarnych, murarz, tynkarz, malarz). 5. Należy podać główny profil firmy (lub załączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej). 6. Wykaz wykonywanych robót związanych z ocieplaniem budynków (należy dołączyć referencje). 7. Wysokość polisy ubezpieczeniowej OC. 8. Okres realizacji robót (w dniach kalendarzowych). 9. Propozycji kaucji gwarancyjnej (forma: pieniądz, weksel, lub inne). Okres rozpoczęcia prac przewidywany jest na dzień 15.05.2017 r. Oferty należy składać w siedzibie Arenda sp. Z o.o. w zaklejonych kopertach do dnia 15.04.2017 r. do godz. 14:00. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane. W powyższej sprawie należy kontaktować się z naszym inspektorem nadzoru inwestorskiego: Sławomir Domaradzki tel. 791 524 033; e-mail: domar11@wp.pl. Szczegółowa dokumentacja do pobrania kliknij tu.

powrót załącznik

 
Aktualności

Aktualności

Ogłoszenia

Porady fachowców

Ubezpieczenia

Ciekawe linki

 
Aktualności O nas Galeria / Osiągnięcia Kontakt Poszukujemy wykonawcy Publikacje Biuro rachunkowe
© 2013 ARENDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.