Porady

Samochody elektryczne w garażu podziemny

Coraz częściej spotykamy samochody napędzane elektrycznie lub hybrydy. Czy jednak jesteśmy przygotowani do zmierzenia się z…

CZYTAJ DALEJ...

Rachunkowość i rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej

  Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową…

CZYTAJ DALEJ...

O czym pamiętać przy instalowaniu wodomierzy w lokalu?

Podczas wymiany instalacji wodociągowej w budynku wspólnota zazwyczaj decyduje się na opomiarowanie zużycia wody w lokalach,…

CZYTAJ DALEJ...

Wentylacja mechaniczna w lokalach

W nowych budynkach wentylacja mieszkań często jest mechaniczna. Oznacza to, że przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych jest…

CZYTAJ DALEJ...

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w każdym…

CZYTAJ DALEJ...

Odrębna własność lokalu

Odrębna własność lokalu to ustanowienie nieruchomości lokalowej w formie aktu notarialnego potwierdzonego wpisem do księgi…

CZYTAJ DALEJ...

Współczynnik udziału w nieruchomości wspólnej

Nieruchomość składa się z wyodrębnionych lokali (stanowią one osobne nieruchomości lokalowe), z których każdy ma właściciela, z…

CZYTAJ DALEJ...

Co to jest nieruchomość wspólna?

Ustawa dość lakonicznie stwierdza, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą…

CZYTAJ DALEJ...